Neden Q, W ve X?

errorist action

Errorist adıyla tanınan projenin temel amacı „hata“ (error) aramaktır. Örneğin, kendini Türk olarak tanımlamayan biri, egemen ya da norm olandan ayrışan özellikleriyle, toplumsal düzen içindeki tipik bir „hata“ olarak okunabilir. Farklılıklarıyla, düzenin “normalliğine” gizil bir tehdit olarak görülecektir.


2002 yılında, Türkiye’de Türkçe dışındaki dillerde basım ve yayım yasağı yasal düzenlemeler eşliğinde kaldırıldı ve Türkçe olmayan isimler koyabilme hakkı tanındı. Bu süreç içinde yasal olan ile olmayanın sınırı, iktidarın, kimlik talebini içeren gündelik hayat pratiklerine verdiği tepkiler üzerinden değişti. Suç tanımının sürekli olarak değiştiği bu kaygan zeminde, yasağı tanımlayan yeni semboller ortaya çıktı; Q, W, X harfleri gibi...


Türkçe alfabede Q, W ve X harfleri yoktur! Türkçe alfabede bulunmayan Q, W ve X harflerinin, resmi belgelerde, afişlerde, davetiyelerde, panolarda kullanımı bölücülük propagandası olarak görülmekte ve hukuki kovuşturmaya uğramaktadır. Suç unsuruna dönüştürülmüş semboller olarak Q, W ve X harfleri, bir taraftan devletin tek sesli politikasını tehdit ederler; ama öte taraftan sistemin hatalarının göstergeleri olarak, dışlanmanın sembolik ifadesi haline de gelirler.


„qwx-dilini çıkar“ eylemi Türkiye Cumhuriyeti siyasal sisteminin hataları aranmaktadır. Bu proje, iktidarın sembolleri ile egemen düzlemden 'iteklenmiş' sembolleri karşı karşıya getirerek siyasal sistemdeki çatlakları görünür kılmayı amaçlamaktadır.


last upload
#0000478
Upload_now
 

Sorry, you use an old browser.

The Site is optimized for Internet Explorer 7 or higher or for Firefox 3
Please update your Browser!
Firefox 3 / Internet Explorer 8

Go back to our qwx2009 Webpage!