Çira q, w û x?

errorist action

Amanco bingehîn yê projeyo ke bi nameyê Errorîst şinasîyêno, ro xeta (error) gêrayîş o. Sey nimûneyî, yê ke xo sey tirk nêdanê şinasnayîş û bi taybetîyanê xo yê ke normê serwerîye ra cîya benê, merdim şêno mîyanê nîzamê cematkî de sey yew “xeta”yêko tîpîk biwano. Bi ferqîyetîyanê xo, mîyanê nîzamo ke îddîa kenê ke normalîte yo de, sey grûba potasîyela rîskî dîyîyênê.


Tirkîya de, serra 2000 de, qedexeyê weşan û çapkerdişê ziwananê teberê tirkî de bi hawayêko qanûnî hewanîya. Heqê panayîşê nameyanê teberê tirkî de huqûqen şinasîya. Mîyanê nê prosesî de, nê wareyê huqûqî de, sînorê yê qanûnî û yên teberê qanûnî, reaksîyonê ke îqtîdarî vera waştişanê nasnameyî yê ke pratîkanê cuya rojane de îfade nîşan day ser o vurya. Nê zemînê şemitokî de ke misêwa tarîfê sûcî vuryeno, sembolê neweyî ke qedexe tarîf kenê vejîyay meydan, sey herfanê Q, W, X…


Alfabeya tirkî de herfê Q, W û X çin ê!


Herfê Q, W û X ke alfabeya tirkî de çin ê, kam gama ke belgeyanê resmîyan de, afîşan de, dawetîyeyan de, panoyan de bîyê şuxulnayîş, sey propagandaya cîyakerdişî yenê kodkerdiş û benê sedemê tehqîqatê huqûqî. Herfê Q, W, X ke sey sembol bîyê elementê sûcî, hetêk ra sey sembolê ke polîtîkaya tek-venge yê dewlete dehdîd kenê fehm benê, heto bîn ra, sey nîşananê ke xetayanê sîstemî îşaret kenê seba îfadeyanê sembolîkan yê redbîyayîşî yenê şuxulnayîş.


Projeyê “QWX - Ziwanê Xo Binawne” de ro xetayanê sîstemê sîyasî yê komara Tirkîya yeno gêrayîş. No proje, xo rê kerdo amanc ke sembolanê îqtîdarî û sembolê ke zemînê îqtîdarî ra ‘tehndîyîyay’ bîyaro têver û bi no qayde şeqê ke sîstemê sîyasî de yê bîyê dîyayîş.


last upload
#0000478
Upload_now
 

Sorry, you use an old browser.

The Site is optimized for Internet Explorer 7 or higher or for Firefox 3
Please update your Browser!
Firefox 3 / Internet Explorer 8

Go back to our qwx2009 Webpage!